Een levensverzekering is een verzekering die op een bepaald moment een bedrag uitkeert. Dit kan zijn als de verzekerde komt te overlijden of op een vooraf afgesproken moment, als een verzekerde nog in leven is. Met het afsluiten van een levensverzekering kunt u nabestaanden beschermen tegen financiële problemen als u (onverwachts) komt te overlijden. Zo kan men bijvoorbeeld de kosten van een uitvaart betalen, maar dit kunnen ook lopende rekeningen, een hypotheek of studiekosten zijn.

In Nederland kan men drie verschillende soorten levensverzekeringen afsluiten:

  • Een verzekering bij leven
  • Een verzekering bij overlijden
  • Een gemengde of combinatieverzekering waarin beide bovenstaande verzekeringen zijn opgenomen.

Een verzekering bij leven

Een verzekering bij leven wordt uitgekeerd als de verzekerde na het verstrijken van de looptijd van de verzekering nog in leven is. Is de verzekerde voor einde looptijd overleden, dan vervalt de verzekering en wordt er geen geldbedrag uitgekeerd. Een verzekering bij leven wordt vaak afgesloten om op latere leeftijd bijvoorbeeld een hypotheekschuld op een huis te kunnen aflossen.

H2

Een levensverzekering is een verzekering die op een bepaald moment een bedrag uitkeert. Dit kan zijn als de verzekerde komt te overlijden of op een vooraf afgesproken moment, als een verzekerde nog in leven is. Met het afsluiten van een levensverzekering kunt u nabestaanden beschermen tegen financiële problemen als u (onverwachts) komt te overlijden. Zo kan men bijvoorbeeld de kosten van een uitvaart betalen, maar dit kunnen ook lopende rekeningen, een hypotheek of studiekosten zijn.

In Nederland kan men drie verschillende soorten levensverzekeringen afsluiten:

Een verzekering bij leven
Een verzekering bij overlijden
Een gemengde of combinatieverzekering waarin beide bovenstaande verzekeringen zijn opgenomen.

Een verzekering bij leven

Een verzekering bij leven wordt uitgekeerd als de verzekerde na het verstrijken van de looptijd van de verzekering nog in leven is. Is de verzekerde voor einde looptijd overleden, dan vervalt de verzekering en wordt er geen geldbedrag uitgekeerd. Een verzekering bij leven wordt vaak afgesloten om op latere leeftijd bijvoorbeeld een hypotheekschuld op een huis te kunnen aflossen.

Een verzekering bij overlijden

Een verzekering bij overlijden wordt ook wel een overlijdensrisicoverzekering (ORV) of nabestaandenverzekering genoemd. Deze verzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit als de verzekerde binnen de looptijd van de verzekering komt te overlijden. Voor deze verzekering betaalt u een premie die afhangt van de hoogte van het te verzekeren bedrag en van de looptijd. Ook wordt vooraf gekeken naar de leeftijd en naar de gezondheid van degene die de verzekering afsluit. Komt de verzekerde niet te overlijden binnen de looptijd, dan vervalt de verzekering en wordt er geen bedrag uitgekeerd.

Een gemengde of combinatieverzekering

Als u uzelf en uw nabestaanden financieel in wilt dekken, dan is het verstandig om een gecombineerde levensverzekering af te sluiten. Deze verzekering keert namelijk altijd uit en dat betekent dat u de betaalde premie niet ‘kwijt’ raakt. Er wordt betaald als de verzekerde aan het einde van de looptijd nog in leven is en er wordt betaald als de verzekerde komt te overlijden voor het verstrijken van de looptijd. Voor deze verzekering moet meer premie betaald worden dan voor de andere twee, maar u bent wel altijd gegarandeerd van een geldbedrag.

Overleg altijd met uw verzekeringsadviseur welke verzekering in uw situatie de beste keus is. Hij of zij kan u hierin adviseren.

Een verzekering bij overlijden

Een verzekering bij overlijden wordt ook wel een overlijdensrisicoverzekering (ORV) of nabestaandenverzekering genoemd. Deze verzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit als de verzekerde binnen de looptijd van de verzekering komt te overlijden. Voor deze verzekering betaalt u een premie die afhangt van de hoogte van het te verzekeren bedrag en van de looptijd. Ook wordt vooraf gekeken naar de leeftijd en naar de gezondheid van degene die de verzekering afsluit. Komt de verzekerde niet te overlijden binnen de looptijd, dan vervalt de verzekering en wordt er geen bedrag uitgekeerd.

Een gemengde of combinatieverzekering

Als u uzelf en uw nabestaanden financieel in wilt dekken, dan is het verstandig om een gecombineerde levensverzekering af te sluiten. Deze verzekering keert namelijk altijd uit en dat betekent dat u de betaalde premie niet ‘kwijt’ raakt. Er wordt betaald als de verzekerde aan het einde van de looptijd nog in leven is en er wordt betaald als de verzekerde komt te overlijden voor het verstrijken van de looptijd. Voor deze verzekering moet meer premie betaald worden dan voor de andere twee, maar u bent wel altijd gegarandeerd van een geldbedrag.

Overleg altijd met uw verzekeringsadviseur welke verzekering in uw situatie de beste keus is. Hij of zij kan u hierin adviseren.